Woongemeenschappen

Voor woongemeenschappen
Gezamenlijk besluiten bij lastige vragen in woongemeenschappen
download de flyer

Succes dankzij gedragen besluitvorming, Walter Hamers, directeur woningbouwcorporatie Talis

Bij de start van een nieuw woonproject
Juist in een woonproject zoeken we naar gedragen besluitvorming, omdat we als bewoners allemaal gelijkwaardig zijn. Je kunt je hele woonproject met gedragen besluitvorming ontwikkelen. Al dan niet met begeleiding. De School voor gemeenschapsvorming en initiatief werkt bij haar procesbegeleiding zelf ook met gedragen besluitvorming