Referenties

  • EOS, Eikpunt, Ubuntuplein, VWZ Maastricht, Groene Huis Haarlem, CW Ede, CW ’t Zandgoed Deventer, Bosveld I en II, De Binnentuin Hof lindebeek
  • Kinderopvang Het Kleine Huis, Vrije initiatiefschool Talander, De Ondernemende School, Odin Academie
  • Boerderij de Oosterwaarde, zelfsturend team CJG

Links:

www.deondernemendeschool.nl
www.bouwenmetmensen.nl
www.vrijonderwijs.nl
www.gedragenbesluitvorming.nl
www.gezichtspunten.nl
www.ubuntuwonen.nl