Onderwijs en Opvoeding

Voor leraren
Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Voor leerkrachten, die vanuit hun roeping het onderwijs van nu en
morgen willen vormgeven.
Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw
eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas,
jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?
In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze
vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen
onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, doorvoelen en door-werken. meer informatie

Voor ouders
Ontwikkellab Wederkerig Opvoeding

Je kind leert natuurlijk van jou over het leven, zichzelf en het algehele menszijn, maar jij leert ook veel van je kind. Als je dat met bewustzijn vormgeeft, kun je spreken van ‘wederkerig opvoeden’.
Je staat er als ouder(paar) soms echt alleen voor om uit te vinden hoe je dat wilt doen. Elk kind vraagt weer iets heel anders. Bovendien blijken in het algemeen de kinderen van deze tijd echt iets van ons te vragen, waar we niet zomaar even een antwoord op kunnen geven in onze opvoeding. Het
kost tijd, reflectie, een onderzoekende houding en vaak een
persoonlijke ontwikkelingstap om de antwoorden te vinden waar je
kind en jij samen verder mee komen. In het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden werk je er samen met andere ouders aan om dit te ontwikkelen. Dat biedt je stevigheid om wederkerig opvoeden mogelijk te maken.

Voor schoolteams
Programma Samen werken als moderne gemeenschap

Samen
‘Samen’ staat vaak onder druk: door gebrek aan tijd, vanwege ieders eigenheid, én de ontwikkelingen in de maatschappij. Toch is ‘samen’ een kernwaarde voor veel scholen, omdat het van wezenlijk belang is voor de kinderen, de leraren en de school als geheel.
Staat ‘samen’ hoog in het vaandel bij jou op school?
Verlang je naar meer onderlinge verbinding in het werk, naar een echt draagvlak voor beslissingen en tegelijkertijd ruimte voor eigenheid en initiatief? In het programma ‘Samenwerken als moderne gemeenschap’ ga je ervaren hoe dat werkt.

Scholingstraject gedragen besluitvorming incompany

We verzorgen graag scholing bij jou op locatie, zodat je vanuit je eigen vraagstukken kunt leren werken met gedragen besluitvorming.