Begeleiding

Begeleiding bij het nemen van een besluit
We begeleiden je individueel, in je groep/gezin of gemeenschap, bij het nemen van een besluit. Zelf bepaal je de inhoud, en vanzelfsprekend neem je ook zelf het besluit. Wij zorgen voor de vormgeving en begeleiding van de stappen in het proces.

Begeleiding bij het creëren van draagvlak of bij belangrijke besluitvorming in je organisatie, project of gemeenschap
Soms zijn er belangrijke beslissingen die moeten worden genomen, waarin je anderen mee wilt of moet (wet omgevingsvergunnning) nemen. Misschien zelfs iedereen in je organisatie of woongemeenschap. Of de bewoners van een appartementencomplex.

Onze gemeenschapscoaches bieden een adequate begeleiding bij dergelijke processen. Bij voorkeur door jou, je medewerkers, een werk- of projectgroep te begeleiden in hún taak om een besluitvormingsproces tot een goed einde te brengen. Op die manier organiseer je niet alleen draagvlak voor het besluit dat genomen gaat worden, je krijgt tevens allerlei tools in handen om ook in de toekomst op een constructieve manier aan draagvlakcreatie te werken. En voor een vorm van communicatie die gemeenschapsvormend werkt.

Bij de start van een nieuw woonproject
Juist in een woonproject zoeken we naar gedragen besluitvorming, omdat we als bewoners allemaal gelijkwaardig zijn. Je kunt je hele woonproject met gedragen besluitvorming ontwikkelen. Al dan niet met begeleiding. De School voor gemeenschapsvorming en initiatief werkt bij haar procesbegeleiding zelf ook met gedragen besluitvorming.

BIOGRAFIEONDERZOEK

Ontwikkellab/Practicum
Een eigen weg zoeken in leven en werk
download de flyer


Ontwikkellab/Practicum
Gemeenschapsvorming
download de flyer

PROCESBEGELEIDING
Binnenkort meer informatie over onze opleiding tot procesbegeleider Gedragen Besluitvorming

OPLEIDING GEMEENSCHAPSCOACH

Binnenkort meer informatie over onze nieuwste opleiding!